JGJ.002-005

Vykort

Tåg på väg från Jönköping Strand passerar ”Snurren”, ca 1910. Vykort, samling Anders Östlund.

Tåg på väg från Jönköping Strand passerar ”Snurren”, ca 1910. I bakgrunden syns SJs linje på järnvägsbanken utmed Vättern. Loket har precis sneddat över Norra Strandgatan och vagnarna är kvar i den svaga uppfart som går mot omlastningsstationen Jönköping Strand. Utmed vägen finns en stenur som håller SJs banvall på plats. Denna mur kan än idag ses utmed Norra Strandgatan i närheten av ”undergången” och ger en ganska bra platsbestämning av var bilden är tagen.

Vykort, samling Anders Östlund