Om sidan Jönköping Gripenbergs Järnväg

Ursprunget är en sida som jag (Anders) gjorde får många herrans år sedan. Den låg ute ganska statisk under några år tills jag blev kontaktad av Jönköpings Spårvägs och Busshistoriska sällskap (JSBS). Det utmynnade i en arbetsgrupp inom JSBS som hanterade hemsidan om JGJ. I och med att vår ursprunglige webmaster, Mats Christensson, valde att lämna posten fick jag på nytt möjligheten att bygga vidare på sidan.

Mats arbete med sidan under flera år har lyft informationen och fått fram massor med bilder och annan information som flera aldrig tidigare har sett. Ett stort kliv framåt för historien kring JGJ! När vi nu driver sidan vidare i ny design hoppas vi att vi även i fortsättningen ska kunna få ut ny information på sidan men också att vi ska orka med att gå igenom allt som finns och kanske samla och fokusera den ännu tydligare.

Ambition och mål med sidan

Vi inom gruppen som driver sidan har ingen avsikt att äga eller inneha något i egen regi. Vår avsikt och förhoppning är att med medgivande från ägare till bilder och dokument kunna publicera dessa på sidan så alla kan ta del av JGJs historia. Vi har, bland annat via JSBS, samarbeten med flera organisationer, museer, föreningar och även privatpersoner som gett oss tillstånd att visa bilder m.m. här på sidan.

Rättigheter och copyright

All information på dessa sidor visas av jgj.se på medgivande av ägaren/innehavaren till bilden eller dokumentet. Medgivandet gäller endast för visning på jgj.se. Bilder, dokument och annan information får INTE användas på andra platser/publikationer eller annat utan utökat medgivande. V.v. att respektera detta då det är en förutsättning för att vi ska få medgivande för publicering här på sidan.

Vi har ingen copyright till något här på sidan, allt kommer från privata och offentliga/publika samlingar som har ett oss sitt medgivande att visa informationen här på sidan. Alla bilder, dokument m.m. finns registerförda hos oss där den information som vi har erhållit är sparad.
I den mån vi skriver egna dokument som publiceras från gruppen så ska det framgå av dokumentet.

Vi utgår från att all sådan information är korrekt, men om du hittar en bild där vi kan ha misstagit oss om fotograf, källa eller annat så uppmanar vi att du hör av dig till oss så vi kan uppdatera informationen. Vi tackar på förhand!

Samarbetspartners

Vi samarbetar och har hjälp bland annat från följande organisationer:

Vi har fått medgivanden och hjälp från följande privatpersoner: