Brötjemark – Bunn

Om det har varit ont om bilder från övriga sträckningar efter Lyckåsgård så är denna sträcka en av de mer flitigt fotograferade. Det beror på att linjen passerar genom Ingerydsdalen, en dramatisk natur som förekommer flitigt på vykort.

Sträckan ut från Brötjemark och in mot Ingerydsdalen.

Nu kommer vi in i Ingerydsdalen, här återfinns sträckans enda hållplats, Ingerydsvägen, som enligt bandata sammanföll med platsen för en grusgrop. Exakt var Ingerydsvägen och hållplatsen låg framgår inte av kartan. Idag går vägen på banvallen så Ingerydsdalen kan än idag upplevas på nästan samma sätt som man en gång gjorde som resenär på JGJ.

Bilder från Ingerydsdalen


Sista sträckan in till Bunn är återigen ganska odramatisk och utan några hållplatser eller annat.

Sträckan in mot Bunn.

Fortsätt till linjedel: Bunn – Förnäs

Tillbaka till linjedel: Siringe – Brötjemark