Rosendala – Gisebo

Sträckan mellan Rosendala och Gisebo stod för den stora stigningen i höjd mellan Vätterstranden och upp mot Skärstadsdalen. I stort sett var hela sträckan en enda lång uppförsbacke.

Det är svårt att exakt passa in bilderna från sträckan till respektive kartavsnitt nedan. Vi tror dock att vi har fått till det ganska väl men reserverar oss för eventuella missar i gränserna. Hör gärna av dig om du kan placera bilderna mer korrekt.


Sträckningen ut från Rosendala.

Den första biten av sträckan, utfarten från Rosendala fram till svängen norrut, gick det två spår parallellt, efter 1923 tillkom ännu ett spår varje spår hade en egen semafor, Rosendala var knutpunkten framför andra på JGJ. Linjen mot Vireda vek av norrut in på det som idag är ”Gripenbergsgatan” i Huskvarna.

Bilder från sträckan ut från Rosendala mot Gisebo


Sträckningen från strax efter Rosendala fram till i närheten av Brunstorps gård.

Efter svängen i Rosendala går järnvägen nästan rakt norrut utmed dagens ”Gripenbergsgatan” i Huskvarna, den jobbar sig uppåt utmed sluttningen och mot Brunstorps gård. Sträckan var ganska händelselös utan håll- eller lastplatser.

Bilder från sträckan strax efter Rosendala till Brunstorps gård


Sträckningen från närheten av Brunstorps gård till Gisebo station.

I kartan ovan syns en långsmal byggnad till höger, det är ladugården på Brunstorps gård, även texten anger att det är ”Brunstorp”, jämför med bilden nedan.

I kartvecket strax till höger om mitten på kartbilden ovan går (gick) gränsen mellan Tveta och Vista härader, ett lite kraftigare sträck i kartan. Här finns banvallen kvar än idag, det är ca 100 meter banvall som går att vandra på från kanten på gångvägen fram till åkerkanten mot fälten vid Gisebo.

Bilder från sträckan Brunstorps Gård till Gisebo


Fortsätt till nästa linjedel: Gisebo – Vistakulle

Tillbaka till föregående linjedel: Jönköping Östra – Rosendala