JGJ.005-114

Brunstorps gård, linjen ses som ett streck strax nedanför ladugården.
Samling Huskvarna Hembygdsförening

Samling Huskvarna Hembygdsförening