Jönköping Östra – Rosendala

En av de mest trafikerade delarna av linjen, här gick alla tåg oavsett om de skulle till Vireda, Huskvarna eller Huskvarna stad. Rosendala var grenstationen där dessa tre destinationer delade upp sig på var sitt spår.

Av praktiska skäl så blev kartan indelad i fyra delar så vi går igenom sträckan mellan Jönköping Östra och Rosendala i fyra steg.


Sträckningen Jönköping Östra till västra delarna av Rosenlund.

Jönköping Östra låg där ED gymnasiet ligger idag, stationsområdet låg rakt söder om stationshuset och slutade i öster mot dåvarande Östra Järnvägsgatan, numera Artillerigatan utmed SJs banvall. Från stationen gick järnvägen i en vid S-böj och korsade Odengatan två gånger, en precis i stationsgränsen och en alldeles innan man fortsatte genom Knektaparken och passerade genom Valvet, undergången genom SJs banvall, och passerade sen precis väster om Östra Kyrkogården. Söder om Valvet låg banans första banvaktstuga (en av två), på SJs banvall fanns ett kontrolltorn som hanterade järnvägsbommarna på båda sidor om banvallen. En lite udda lösning men från tornet hade man fri sikt på båda sidor av SJs banvall så det var en praktisk lösning.

En notering på beskrivningen av ”bandel 460” anger att det fanns en tillfällig hållplats, ”Valvet”, vid Artillerigatan under Jönköpingsutställningen 1928. Denna låg bara 300 meter från stationen på Jönköping Östra.

Efter passagen genom valvet följde järnvägen ungefär dagens gångväg utefter den nuvarande kanalens norra sida och sedan in på Rosenlund utmed det som idag är Starrgatan.

Bilder från sträckan Jönköping Östra till Västra Rosenlund


Sträckningen över Rosenlund, väster om Sandbankarna.

Järnvägen fortsatte ganska rakt över Rosenlund, på den tiden var det mest ängsmark och väldigt lite bebyggelse som också framgår av kartan ovan. Strax innan järnvägen passerade över vägen mot Huskvarna så fanns en banvaktstuga, i den rosa triangeln i bilden ovan. Den brukar benämnas som ”Österängens banvaktstuga” och sammanföll mest troligt med hållplatsen ”Österängen” som användes från 1910.

Bilder från sträckan över Rosenlund, väster om Sandbankarna

(Bilder kommer senare)


Sträckningen förbi Sandbankarna till Vätterstranden i Huskvarna.

Även förbi Sandbankarna var det på den tiden ganska öde, järnvägen passerade precis framför Rosenlunds Herrgård och sen vidare ner mot Vätterstranden vid Huskvarnabukten.

Bilder från sträckan förbi Sandbankarna


Sträckningen genom Vättersnäs, utmed Vättern fram till Rosendala.

Väl framme vid Vätterstranden passerade järnvägen genom Vättersnäs, mer befolkade trakter. Här hände det betydligt mer, i beskrivningen av ”bandel 460” förekommer inte mindre än fyra hållplatser på mindre än 4 kilometers linje. Först ut är hållplatsen ”Vättersnäs”, tidigare kallad ”Sandemar”, enbart 400 meter senare kommer ”Anderssons Sanna” och 300 meter efter det ”Sanna”, också kallat ”Kjellgrens Sanna”. Man undrar om Andersson och Kjellgren hade investerat pengar i JGJ och då också fick en egen hållplats.
Enligt kartan ovan fanns ett stickspår strax innan man kom fram till Rosendala. Detta anges som den sista hållplatsen innan Rosendala och låg ca 300 meter väster om stationen, namnet anges till ”Sanna” och var i drift från 1901. Man hade alltså två platser med namnet ”Sanna”.

Strax innan Rosendala station passerade man Huskvarnaån över ”Oset”, ett mycket populärt motiv för fotografer.

Bilder från sträckan genom Vättersnäs


Fortsätt till linjedel: Rosendala – Huskvarna
Fortsätt till linjedel: Rosendala – Huskvarna Stad
Fortsätt till linjedel: Rosendala – Gisebo

Tillbaka till föregående linjedel: Jönköping Strand – Jönköping Östra