Gisebo

Vykort
Gisebo station, tåg mot Vireda.

Gisebo station var en av de stationer som hade ett lite annorlunda utseende än övriga, en putsad byggnad till skillnad från de flesta andra som var i trä och med liknande arkitektur. Det var också den minsta stationen vid JGJ. Även placering av stationen i förhållande till spåret var lite annorlunda. Om man ser till hur stationer placerades i hela riket så sticker den ut med sin placering på en högre nivå än spåret.

Stationen finns kvar än idag och ligger precis nordöst om korsningen/avfarten mellan vägen mot Skärstad och vägen (f.d. järnvägen) mot Vista Kulle.

Stationsområdet

På stationen fanns, förutom stationhuset, även ett litet godsmagasin som även det finns kvar idag. Det fanns även en bod för dressin m.m.

Stationen var från början en mindre byggnad som låg väster om spåret, den ersattes 1904 med en tegelbyggnad som placerades öster om spåret. Godsmagasinet blev färdigställt 1905.

Spårplan över Gisebo station.

Spårplanen ovan visar ett mötesspår samt ett litet stickspår till godsmagasinet.

Trafiken till och från Gisebo

Exakt vad som transporterades till och från Gisebo är svårt att säga, men det är gott om fruktodlingar i närheten så att det gick en hel del transporter till torghandeln nere i Huskvarna/Jönköping är sannolikt.

Personal

På Gisebo fanns ingen stins, man fick titeln ”stationsvakt”.
Den enda stationsvakt som finns i matriklarna för perioden (1894-1936) är Herman Lund. Anställd som konduktör 1893 och fick befattningen stationsvakt i Gisebo 1898. I matrikeln från 1930 är han fortfarande stationsvakt i Gisebo, nu också med titeln Silversmed.

Fler bilder på Gisebo station

Ritningar och dokument

(Inga kända)


Fortsätt till: Vistakulle

Åter till: Rosendala