Rosendala – Huskvarna


Sträckningen mellan Rosendala och Huskvarna, stationen uppe vid fabriken, var den första delen av järnvägen och öppnade för trafik i April 1894. Det var en sträcka som stod för en stor del av järnvägens godstrafik, därmed troligen också en avsevärd del av intäkterna.
I en tidtabell hittas två tågpar med gods varje vardag mellan Jönköping Strand och Huskvarna AB.

Från Rosendala station gick spåret i kanten på Rosendalagölen och sen vidare in i Huskvarna stad utmed det som idag är Järnvägsgatan i Huskvarna. Sträckningen byggdes om till normalspår efter nedläggningen och kan i stort följas helt intakt än i dag från Mjölkafållan upp till Huskvarnas fabriker.

Bilder från sträckan Rosendala till Huskvarna station


Tillbaka till föregående linjedel: Jönköping Östra – Rosendala