Lok & Vagnar

Bland Sveriges alla jänvägar för 600 mm spårvidd var JGJ den med störst flotta av lok och vagnar, antalet godsvagnar var nära 100 st. Med ett undantag, lok Nr4, var alla lok och vagnar av Svensk tillverkning. Många andra banor vände sig till de större tillverkarna på kontinenten, t.ex. Orenstien & Koppel och Decauville, för sina behov.

Nedan finns korta beskrivningar, vill du läsa mer finns länkar efter texten.

Lok

De första tre loken tillverkades av Munktells, lok Nr4 var tillverkat av Decauville. Det levererades i delar, monteringen skedde på Jönköpings Mekaniska Verkstad. De sista fem loken kom från Motala Verkstad och var en grundkonstruktion gjord av Viktor Klemming.

Lok 2 utanför lokstallarna på Jönköping Östra. Samling Anders Östlund
Lok 4. Samling Anders Östlund
Lok 9. Samling Anders Östlund

Vid avvecklingen såldes det nyaste loket, ”nian”, till Norge och tjänstgjorde i ett stenbrott. Det bidrog till att loket överlevde tillräckligt länge för att bli av intresse för bevarande. Godsvagnarna spreds till olika platser, många hamnade på Aspa bruk som köpte upp stora mängder vagnar när nedläggningarna härjade som värst i början på 1900-talet. En av motorvagnarna ska ha hamnat i Perstorp på en mosse och boggierna finns bevarade hos ÖSlJ i Mariefred.

Motorvagnar

Samling Anders Östlund

JGJ lät bygga om 2 st av sina personvagnar till motorvagnar. Man tog bort vagnskorgen och skickade ramverken till Tidaholms bruk som motoriserade och returnerade de motoriserade ramverken. JGJ byggde sedan vid egen verkstad upp korgarna på motorvagnarna. Motorvagn 1 och 2 hade olika utförande på fönster i passagerar avdelningen.

Personvagnar

Fotografi: Vabis
Samling Anders Östlund

JGJs personvagnar var byggda av Vabis. Under senare år köptes ett antal begagnade vagnar in från andra banor som avvecklades. Man byggde också vid egen verkstad om vissa av godsvagnarna till ”Symaskinsvagnar”, i grunden en sommarvagn som under andra delar av året kunde användas som täckt godsfinka och då gick mellan Huskvarna AB och omlastningen vid Jönköping Strand.

Godsvagnar

Fotografi: Vabis
Samling Anders Östlund

Vagnarna byggdes till största delen av Vabis och/eller Södertelge verkstad, en uppsättning godvagnar byggdes i Hjo. JGJ hade även en egen verkstad som gjorde relativt stora ombyggnationer och även nybyggen. T.ex. byggdes grusvagnarna av JGJs verkstäder, man byggde också in plattformarna på vissa godsfinkor och tog fram de s.k. ”Symaskinsvagnarna” som var enkla personvagnar men som även använde som godsvagnar.

Läs mer om JGJs godsvagnar här!

Dressiner och övriga fordon

Vid JGJ fanns även ett antal mycket enkla dressiner, man hade också viss busstrafik för att komplettera resmöjligheterna som erbjöds järnvägens resenärer.