Förnäs – Stora Hultrum

Strax efter Förnäs så ligger ännu en plats som fotograferats flitigt, banken över sjön Bunn med svängbro för passerande båttrafik. Banken ligger kvar än idag som passage för landsvägen över Bunn.

Sträckan från Förnäs mot Stora Hultrum.

Bilder från banken över Bunn vid Förnäs


Sträckan in mot Stora Hultrum är som flera andra sträckor mot slutet på banan utan större händelser men det fanns en hållplats, Dunarpsvägen.

Sträckan in mot Stora Hultrum från Förnäs.

Fortsätt till linjedel: Stora Hultrum – Vireda

Tillbaka till linjedel: Bunn – Förnäs