Jönköping Strand – Jönköping Östra

Första delen i vår lista färdigställdes inte förrän 1900, sträckan mellan omlastningsstationen vid Jönköping Strand och huvudstationen vid Jönköping Östra. Denna korta sträcka är till sin längd relativt sett väl dokumenterad i bilder, dock finns väldigt få bilder på just omlastningsstationen. Här handlar det främst om linjen, stationen beskrivs mer genomgående under ”stationer”.

Vykort. Samling Huskvarna Hembygdsförening

Linjen från Jönköping Strand följde SJs banvall åt öster, strax innan undergången så passerade linjen över Norra Strandgatan och svängde in mellan husen mot Vedtorget. Det finns idag kvar en stenförstärkning (mur) i banvallen, den utgör slutet på rampen ner från Strand till samma nivå som N. Strandgatan. Mellan husen gick järnvägen i en S-böj och ut rakt över Vedtorget och sen in i vänstra änden av Jönköping Östra i en ganska tvär sväng.

Hela sträckan mellan Jönköping Strand utmed Norra Strandgatan, över Vedtorget och in till Jönköping Östra. Utdrag från karta från Stadsbyggnadskontoret.

I stort sett hela sträckningen låg som gatuspår med stensättning mellan spåren. Strax innan Jönköping Strand fanns ett rundgångsspår.

Bilder från sträckan Jönköping Strand till Jönköping Östra


Fortsätt till nästa linjedel: Jönköping Östra – Rosendala