Stora Hultrum – Vireda

Nu kommer vi till banans ändpunkt, Vireda, på sträckan finns två hållplatser en vid Kieryds Kvarn/Kierydsvägen och en vid Boarpsvägen. Och precis som flera gånger tidigare på denna redan, här finns väldigt få bilder att visa…

Stora Hultrum station med järnvägen utmed sjön Örens södra strand.

Sträckan nedan är idag skogs/traktorväg och man kan promenera hela vägen utmed banvallen från Vireda nästan ända fram till Ören. En trevlig promenad på ca 2.5 km enkel väg. Bäst parkeringsmöjlighet finns i Vireda.

Sträckan mellan Stora Hultrum och Vireda.
Järnvägens sista sträcka in till Vireda station.

Här tar resan med JGJ slut, trots ambitionen i namnet påvisar att man ville till stambanan i Gripenberg så kom järnvägen aldrig längre än till Vireda. Trots att den inte blev klar var det landets största reguljära järnväg på 600 mm spårvidd.


Tillbaka till linjdel: Förnäs – Stora Hultrum