Vistakulle – Drättinge

Nu tar sig järnvägen återigen in i mer bebodda trakter, något som märks på antalet hållplatser utmed linjen.


Sträckan från (strax efter) Vistakulle fram till Kaxholmens hpl.

Strax efter att man lämnat stationen vid Vistakulle kommer man in i Skärstadsdalen, jordbruksbygder med tätare befolkning än vad kanterna utmed Vätterstranden klunde erbjuda. Första anhalten är en hållplats vid ”Bosgård”, i bandelsdata angivet som ”möjlkbord”.
Framme vid Landsjön, strax innan Kaxholmen hpl, fanns en säsongshållplats som var öppen under sommaren med en kiosk som hade en spektakulär takreklam mot spåret.

Bilder från sträckan Vistakulle till Kaxholmen hpl


Sträckan från Kaxholmen hpl till Drättinge station.

Inne i Kaxholmen, ungefär där Skärstads Hembygdsmuseum ligger idag, låg Kaxholmens hållplats. Det var lite mer än bara en hållplats men ingen station, det fanns ett litet hus som också innehöll ett godsmagasin i samma byggnad. På kartan ovan anges det som ”station” men under bygget har det ändrats till hållplats. Några hundra meter norr om hållplatsen fanns en grusgrop. Sedan gick banan utmed Landsjön utan fler stopp fram till stationen i Drättinge.

Bilder från sträckan Kaxholmen hpl till Drättinge station

Inga bilder att visa…


Fortsätt till linjdel: Drättinge – Lyckåsgård

Tillbaka till linjedel: Gisebo – Vistakulle