JGJ.005-130

Vy över Vistakulle station med linjen mot Skärstad som går ut åt vänster i bild.
Samling Huskvarna Hembygdsförening

Samling Huskvarna Hembygdsförening