Förnäs

Samling Huskvarna Hembygdsförening

En liten station, även denna vid Bunns strand, belägen strax innan järnvägen ger sig ut på banken över sjön. Stationen saknade stins, den var bemannad av en stationsvakt.

Stationsområdet

Stationen hade ett mötesspår samt ett stickspår, på banskissen nedan (även i andra källor) är växeln till stickspåret inritad ytterst i norra änden av stationsområdet, men på bilden i ingressen så ser man att växeln ligger en aning närmre södra änden.

Under byggnadstiden var Förnäs under drygt ett år banans ändstation, från oktober 1899 till december 1900. Under denna period anlades en vändskiva och ett lokskjul i stickspårets ände. Vändskivan flyttades senare till Lyckås Gård station och loksljulet revs.

Stickspåret förlängdes till ett grustag som låg norr om stationen. Här togs det mesta av gruset som användes för att bygga banken över sjön Bunn. Grustaget ingick i stationsområdet och till ytan var Förnäs därmed JGJs till ytan största station med sina 32 000 kvadratmeter.

Spårplan över Förnäs station ritad av försvarsmakten, notera felstavningen.

Första byggnden vid stationen blev ett expeditionshus som 1902 ersattes av ett stationshus byggt av tegel. När stationen öppnade fick expeditionshuset istället tjänstgöra som godsmagasin. Vid stationens södra gavel fanns även ett dass.

Trafiken till och från Förnäs

Som nämnts ovan var grus omfattande för Förnäs, även om transportströckan endast var några hundra meter. Det uppskattas att 25 till 30 000 kubikmeter grus har fraktats ut från grustäkten. När grustäkten hade gjort sitt så anlades en såg på området. Det fanns även ett sågverk i Bunn så tillsammans gav de troligen ett gott underlag för transport av sågade trävaror via järnväg in till Jönköping.

Bilden ovan till vänster visar ett större upplag med sågade trävaror, troligen någonstans utmed linjen mellan Bunn och Förnäs stationer. Bilden i mitten är troligen från samma tillfälle och visar timmer som flottas in på sjön Bunn. Till höger (troligen) en bild på sågen på ”Bernérs udde” intill stationen. Foton från Familjen Söderström.

Personal

Stationen har till största delen bemannats av Stationsvakt (stins) Carl A Söderström, han tjänstgjorde från 1902 fram till sin pension 1927. Carl köper 1924 ett markområde strax intill stationen och uppför där ”Villa Söderro” där hans fru Hilma driver ”Förnäs Speceri- och Diverseaffär”. Enligt en uppgift så bor de dock kvar i stationshuset fram till Carls död 1931.

Bilder på stationsvakt Carl Söderström och hans hustru Hilma, troligen i samband med någon högtidsdag eller pensioneringen. Samtliga fotografier från Familjen Söderström.

Enligt Svensk Järnvägsmatrikel så efterträds Carl Söderström av stationsvakt Anders Gustav Almqvist som ursprungligen anställdes som banvakt 1899 och troligen var bosatt i närheten av stationshuset.

Bilder på Förnäs och omgivningar från Familjen Söderström

Från Stinsen Söderströms familj har vi fått möjligheten att skanna in ett antal bilder från deras familjealbum. Vi är oerhört tacksamma för denna möjlighet, det ökar antalet kända bilder på Förnäs avsevärt. Bilderna visas här nedan, några syns även i texten ovan. Ett varmt tack till Fredrik som kontaktade oss med erbjudandet!

Övriga bilder på Förnäs station

Fortsätt till: Stora Hultrum

Åter till: Bunn