JGJ-011.016-1

Foto Familjen Söderström

Timmerflottning på sjön Bunn, intill linjen mellan Bunn och Förnäs. Precis i bildens kant till höger skymtar änden på upplaget med sågade trävaror som var staplat utmed linjen.