Hållplatser

Vid JGJ har det funnits en rad hållplatser som har funnits olika länge och vid olika tidpunkter även bytt namn. Nedan finns en lista över alla identifierade hållplatser enligt bandata:

 1. Artillerigatan (tillfällig)
 2. Österängen
 3. Sandemar / Wättersnäs
 4. Anderssons Sanna
 5. Kjellgrens Sanna / Sanna
 6. Odengatan (Huskvarna)
 7. Bosgård
 8. Landsjön
 9. Kaxholmen
 10. Svängen
 11. Berghemsvägen
 12. Ingerydsvägen
 13. Dunarpsvägen
 14. Kierydsvägen / Kieryds kvarn
 15. Boarpsvägen

1 – Artillerigatan (tillfällig)

En tillfällig hållplats som användes under Jönköpingsutställningen 1928. Hållplatsen var placerad strax väster om Valvet, dvs någonstans mellan Östra station och banvaktstugan vid Valvet under SJs banvall, hållplatsen låg 300 meter från Östra. Bild saknas.

2 – Österängen

Hållplats kombinerad med en banvaktstuga liknande den som fanns vid Valvet. Ursprungligen kallad för ”Österäng” men bytte namn 1910 till ”Österängen”. Hållplatsen fanns kvar ända till slutet. Avståndet från Östra till hållplatsen var 2,5 km.

3 – Sandemar / Wättersnäs

Wättersnäs hållplats med kiosk. Tidigare hette hållplatsen Sandemar, namnbytet skedde 1918. Samling Magnus Knutsson

Vid hållplatsen Sandemar fanns en kioskbyggnad och det borde innebära att den var en av de mer populära hållplatserna mellan Jönköping och Huskvarna. Vid 1918 bytte den namn till Wättersnäs som den sen behöll fram till slutet. Avståndet från Östra var 4 km.

4 – Anderssons Sanna

Bara 400 meter efter föregående hållplats finns Anderssons Sanna, en av flera hållplatser på en kort sträcka. Under bara ca 1300 meter innan Rosendala station finns angivet 4 hållplatser utmed Vättern. Bilder saknas.

5 – Sanna / Kjellgrens Sanna

Ännu en hållplats vid Sanna med ett efternamn som del i namnet. Denna låg ca 300 meter från Anderssons Sanna. Bilder saknas.

6 – Odengatan (Huskvarna)

Efter att linjen till Huskvarna stad byggt så tillkom en hållplats vid Odengatan i Huskvarna 1925. Hållplatsen låg 500 meter från Rosendala station. Bilder saknas.

7 – Bosgårds hållplats

Bosgårds hållplats. Samling Magnus Knutsson.

Bosgård har vi inte hittat i någon turlista men tåget stannade troligen där vid behov. Det finns dock en historia som bevis för att hållplatsen existerade, den är bekräftad och kan därmed anses som sann.

Ägaren till Nya Malmö-magasinet, Gerhard Mattus, bodde i en sommarstuga i närheten av hållplatsen. Han åkte naturligtvis tåg till och från stan under sommaren och steg på och av vid korsningen där Bosgård hpl låg. Hans fru har berättat för stugans nuvarande ägare att en lördag när Gerhard hade bestämt sig för att inte åka in till staden så knackade det plötsligt på dörren. Pigan öppnade och utanför stod en lokpojke som frågade ”Maskinmäster undrar om inte Direktören ska med tåget idag?”. Så även om hållplatsen inte fanns med i tidtabellen så stannade tåget där, vare sig det fanns någon som skulle med eller inte…

8 – Landsjön

Samling Huskvarna Hembygdsförening

En sommaröppen hållplats som låg vid Landsjöns strand. Sommartid fanns ett kafé på platsen med en slående takmålning. Hållplatsen öppnade 1925.

9 – Kaxholmen

Kaxholmens hållplats. Samling Magnus Knutsson

Det blev ingen station i Kaxholmen men man fick en hållplats med ett godsmagasin. Hållplatsen kom troligen till 1894 och uppgraderades till ”håll- och lastplats” 1918. Den låg 14,9 km från Östra station.

10 – Svängen

Svängens hållplats. Samling Magnus Knutsson

I Skärstad korsades järn- och landsväg, där låg hållplatsen ”Svängen” som öppnade 1925. Denna hållplats var också platsen för en filminspelning med ”Fyrtornet och släpvagnen”, en dansk stumfilm där hållplatsen, ett lok och några vagnar fanns med i filmen. Filmer är tyvärr förstörd och någon kopia har inte gått att hitta, det finns några stillbilder från filmen som ännu är bevarade. Avståndet till Östra var 19,8 km.

11 – Berghemsvägen

Berghemsvägens hållplats. Samling Magnus Knutsson

Strax innan Siringe station låg hållplatsen ”Berghemsvägen”, även denna öppnade 1925. Mellan hållplatsen och Östra var det 21.3 km.

12 – Ingerydsvägen

Ännu en i raden av hållplatser som öppnade 1925, förmodligen ett krafttag från järnvägen för att försöka hålla emot den växande busstrafiken. Härifrån var det en resa på 27,4 km till Östra.

13 – Dunarpsvägen

Ännu ett vägkors med egen hållplats, denna öppnade 1926. Bilder saknas.

14 – Kierydsvägen / Kieryds kvarn

Hållplats öppnad 1926, destinationen Kieryds kvarn var troligen lastplatsen som fick eget namn men låg på samma plats, 38,8 km från Östra. Lastplatsen öppnade 1929.

15 – Boarpsvägen

Boarpsvägens hållplats. Samling Magnus Knutsson

Sista hållplatsen på JGJ vid 41,2 km, även den som öppnades sist under 1928.


Tillbaka till sidan om JGJ Stationer