JGJ.003-007

Wättersnäs hållplats med kiosk. Tidigare hette hållplatsen Sandemar, namnbytet skedde 1918. Samling Magnus Knutsson

Samling Magnus Knutsson