Stationer

I vintergatans ände, sett åt söder, ligger JGJs stationshus vid Jönköping Östra. Samling Huskvarna Hembygdsförening

Det fanns ett stort antal stationer utmed JGJ, lägger man till hållplatserna så blir det nästan lika tätt mellan tågens stopp som mellan dagens busshållplatser.

Här går vi i tur och ordning igenom alla stationer utmed JGJ med start på Jönköping Östra. 
Utöver stationerna fanns ett antal hållplatser som vi går igenom och till sist även de lastplatser som användes.

(Avdelningarna nedan är under arbete och fylls på efterhand som de blir klara.)


JGJ stationer

De flesta av stationerna var byggda i liknande, och ofta nästan helt samma, stil. Det finns ett par undantag där stationshusen avviker markant mot övriga byggnader. I listan nedan finns alla JGJ stationer i tur och ordning med start på Jönköping Östra.

 1. Jönköping Östra
 2. Rosendala
 3. Huskvarna
 4. Huskvarna Stad
 5. Gisebo
 6. Vistakulle
 7. Drättinge
 8. Lyckås Gård
 9. Siringe
 10. Brötjemark
 11. Bunn
 12. Förnäs
 13. St Hultrum
 14. Vireda

JGJ hållplatser

En hållplats är en plats där tåget gör ett uppehåll för på och avstigning, det saknas (ofta) bebyggelse men kan finnas en kiosk, eller en last/mjölkpall för att hantera små mängder gods. Via länken nedan kan du läsa mer om JGJs hållplatser.

Gå vidare till sidan om Hållplatser


JGJ Lastplatser

Här listar vi de platser som JGJ hade enbart för utväxling av gods, dvs de hanterade ingen persontrafik. Via länken nedan kan du läsa mer om JGJs lastplatser.

Gå vidare till sidan om Lastplatser