Lyckås Gård

De första åren var detta banans ändstation, även hemvist för en av banans grundare, Greve James Hamilton. Här fanns stickspår till mejeri och andra av gårdens verksamheter.

Bilder från Lyckås Gård


Fortsätt till: Siringe

Åter till: Drättinge