Följ JGJ på Google Maps!

Anders Lind har gjort ett mycket intressant arbete på Google Maps, hela JGJs sträckning är inritad på en karta med stationer och hållplatser markerade utmed linjen! Länken finns upplagd under rubriken ”Bana” på sidan men här nedan kommer en genväg:

Följ JGJ på Google Maps! (OBS! Ett Google-konto krävs för att se kartan)

När du kikar, passa på att sända en tacksamhetens tanke till Anders som lagt ner jobbet. Kartan kommer förhoppningsvis att kompletteras och byggas vidare på framöver. Ett interaktivt och mycket spännande sätt att utforska JGJ både hemma på datorn eller ute i verkligheten med en mobil som hjälpmedel för att hitta rätt platser där JGJ har gått.

En sista sak, om du börjar följa JGJ, tänk på att stationshus m.m. är privatbostäder så visa respekt för de som bor där även om du är nyfiken på lämningar efter JGJ.

/JGJ-gruppen

Arbetet fortskrider – lite ny taktik

Jag arbetar lite med JGJ.se varje månad, men det blir ofta för lite för att det ska bli något som kan kallas för en uppdatering av sidan. Ambitionen vad hög men för att hålla igång en sida som är intressant så händer det för lite.

Nu fokuserar vi istället på att lägga upp alla de bilder vi har och sen sköter vi uppdateringarna on-line istället. Då öppnar sidan mer komplett och sen uppdateras informationen efter hand istället för att vi bygger kompletta sidor om allt vi har tänkt.

Förhoppningen är att detta ska öka intresset för sidan och kanske att det strömmar in lite information från de som läser som vi kan jobba in på sidan. Redan idag finns ett stort antal bilder uppladdade, vi kommer lägga ut dessa först och öppna alla kategorier där de passar in. Sen fyller vi på från bildförrådet efter hand.

Jag planerar att ha allt uppdaterat under hösten. Det är många bilder som ska formateras och skrivas in i vår liggare över publicerade bilder.

/Anders, JGJ-gruppen

Avdelning om Hållplatser klar!

Nu har vi publicerat en avdelning som går igenom de kända hållplatser som fanns vid JGJ. Det har dykt upp några bilder till som vi kommer lägga upp inom kort.

Vi arbetar vidare med stationer och lastplatser. Vi återkommer och publicerar i lagom portioner allt eftersom vi blir klara.

Har du något mer att dela med dig av kring det som redan finns på sidan så hör mer än gärna av dig! Kontaktinformation finns via menyn.

/JGJ gruppen

Avdelningen om banan är nu klar!

Vi har idag lagt upp sista avsnittet i avdelningen ”bana”, därmed är hela linjebeskrivningen klar! Nu går arbetet vidare med att redovisa JGJs stationer, hållplatser och olika lastplatser.

Vi kommer återbesöka sidorna om ”bana” och lägga upp fler bilder som vi har i samlingen. Det finns gott om bilder men vi måste sortera upp och identifiera de vi har lite bättre innan vi publicerar dom.

Nästa sida att komma upp handlar om Jönköping Östra

/JGJ-gruppen

Två nya delar om banan publicerade

Efter ett uppehåll över jul/nyår är vi igång och publicerar mer information på sidan. Idag har vi släppt två delar del om linjen och har nått fram till Siringe. Det är sträckorna Drättinge – Lyckåsgård och Lyckåsgård – Siringe som nu finns att kika på.
Det blir tyvärr tunnare och tunnare med bilder ju längre från Huskvarna vi rör oss, med vissa undantag som t.ex. Ingarydsdalen.

Arbetet med sista delen av beskrivningen av banan hoppas vi ha klart inom någon månad, därefter tar vi oss an arbetet med att beskriva stationerna vid JGJ. Här finns gott om bilder så det blir spännande sidor att se fram emot!

/JGJ-gruppen

JGJ Forum

Vi har lagt till länkar till sidan jgjforum och även justerat menyn för att tydligare erbjuda möjligheten för intresserade att delta i diskussionen och arbetet kring JGJ. Alla är välkomna att delta!

/JGJ-gruppen

Banbeskrivning + Källor

Nu har vi börjat lägga ut beskrivningar av JGJs sträckning från Jönköping Strand till Vireda, det två första delarna är upplagda och ni är välkomna att läsa och kommentera (helst via E-post).

Det finns nu också en sida med ”källor” där vi lägger upp de som har bidragit med information så långt.

Hoppas det ska ge mer trevlig läsning om JGJ!

/JGJ-gruppen