Bana

Fotograf: Erik Sahlström
JGJ vid nuvarande Gripenbergsgatan i Huskvarna, ca 1922. Fotograf: Erik Sahlström

Järnvägens färd genom det småländska landskapet redovisas här för varje sträcka mellan stationerna. Varje linjeavsnitt beskrivs med ett utdrag ur en Expropriationskarta från 1893 som finns hos Skärstads hembygdsmuseum, lite text om sträckningen, och hur man kan hitta den idag (om möjligt) samt ett galleri med de bilder vi har hittat och kunnat relatera till en viss sträcka.

Längst ner på denna sida lägger vi ut bilder som vi ännu inte har kunnat identifiera var de är tagna. Kan du identifiera dom är du varmt välkommen att höra av dig via E-post.

Linjeavsnitt

Vår linjebeskrivning utgår från exproprieringskartan som finns i Skärstads hembygdsmuseums samlingar. Den är mycket detaljerad och det finns flera punkter på kartorna som gör att man ganska enkelt kan placera in sträckningen även på en modern karta.
Om vi lyckats bra med identifieringen av de bilder vi har kommer vi försöka markera den ungefärliga platsen där de olika bilderna är tagna på kartan (detta arbete återstår ännu…).

Nedan listas alla linjedelar mellan stationerna, det är ingen officiell indelning som JGJ har gjort utan vår delning för att få hanterbara sidor. Klicka på respektive del för att läsa mer om linjeavsnittet och se de bilder vi har från respektive avsnitt.

 1. Jönköping Strand – Jönköping Östra
 2. Jönköping Östra – Rosendala
 3. Rosendala – Huskvarna
 4. Rosendala – Huskvarna Stad
 5. Rosendala – Gisebo
 6. Gisebo – Vista Kulle
 7. Vista Kulle – Drättinge
 8. Drättinge – Lyckåsgård
 9. Lyckåsgård – Siringe
 10. Siringe – Brötjemark
 11. Brötjemark – Bunn
 12. Bunn – Förnäs
 13. Förnäs – Stora Hultrum
 14. Stora Hultrum – Vireda

Oidentifierade bilder

Här är bilder vi inte riktigt vet var de är tagna. Kan du hjälpa oss? Skicka ett mail till bidra(a)jgj.se.

(För tillfället inga oidentifierade linjebilder att visa på sidan)