Lyckåsgård – Siringe

Från stationen vid Lyckås går spåret rakt mot Skärstad, precis när man kommer in i Skärstad så korsar järnvägen landsvägen vid ”Svängen”.

Sträckan från Lycksågård fram till Svängen och vidare genom Skärstad.

Från området kring Svängens hållplats finns en hel del bilder från eftersom några scener i filmen ”Fyrtornet och släpvagnen” spelades in vid Svängen. Efter hållplatsen går spåret rakt genom Skärstad utmed landsvägen.

Sträckan från Skärstad vidare mot Siringe station, stationen ligger till häger, precis utanför denna kartbild.

När man passerat Skärstad så svänger den av och följer ån stället för landsvägen. Notera på kartan hur man har ritat in förändringar av åns sträckning för att göra plats för järnvägen. Utmed denna sträcka är naturen ganska orörd och man kan än idag skönja banvallen i buskarna. Det finns även kvar en bro som troligen hört till järnvägen.

Bilder från sträckan Lyckåsgård till Siringe

(Inga bilder från sträckan finns att visa just nu)


Fortsätt till linjedel: Siringe – Brötjemark

Tillbaka till linjedel: Drättinge – Lyckåsgård