Jönköping Östra Station

Jönköping Östra, eller bara Östra, var JGJs huvudstation . Där fanns lokstall, snickeri/vagnverkstad, ett större godsmagasin och från 1925 också ett motorvagnsstall. Idag täcks hela området av ED gymnasiet men en bit in på 80-talet lär det ha funnits några rester av en plattformskant kvar på platsen. Stationshuset stod kvar in på 60-talet som måleriverkstad och lokstallet användes efter 1935 som garage.

Samling Huskvarna Hembygdsförening

Stationsområdet

Stationsområdet på Östra har ändrats genom åren, bilden nedan visar en av olika spårplaner som förekommit genom åren. Några av ändringarna beskrivs under spårplanen.

Spårplan över Jönköping Östra station.

Om vi börjar från vänster, de två stickspåren som är markerad till 62 och 120 meter långa tillkom ganska sent, de finns inte med på tidiga spårplaner.

Spåren som går framför lastkajen (markerad som ”52 m”) slutar till vänster med en växel, denna togs bort och ersattes med en stoppbock för spåret förbi lastkajen. Det som är ritat som en lastkaj är i själva verket ett godsmagasin.

Lite till höger i bildens nederkant är en tom yta, här byggdes runt 1924 ett motorvagnsstall med två spår för de nya motorvagnarna. Parallelt med stallet fanns ett längre stickspår.

Och till sist, ut från vändskivan åt höger i bild gick ett troligen enkelt spår in i vagnverkstaden där JGJ underhöll och även byggde om sina vagnar. Bland annat byggdes korgarna till de ovan nämnda motorvagnarna i JGJs egna verkstad.

På stationsområdet fanns, förutom stationen, även ett uthus, afträde, godsmagasin, lokstall, kolgård, vagnsverkstad och motorvagnsstall. De byggnader som förekommer mest på fotografier är stationshuset och lokstallet. Godsmagasinet förekommer på ett fåtal bilder så även motorvagnstallet, det saknas nästan helt bilder på uthus, afträde och vagnsverkstaden.

Jönköping Östra, utdrag från flygfotografi av Oscar Bladh. Samling Jönköpings Stadsarkiv

På ett utsnitt från flygfotot ovan kan vi urskilja alla byggnader vid Östra. Längst upp lite till vänster om mitten på bilden syns stationshuset. Följer vi spåren snett nedåt höger så ska taket på afträdet synas, tätt följt av uthuset. Därefter en öppen yta och sedan kommer godsmagasinet. Rakt nedanför godsmagasinet syns motorvagnsstallet vilket daterar bilden till efter ca 1924. Till höger om motorvagnsstallet syns lokstallet, dolt av trädallén utmed SJs järnvägsbank finns vändskivan, och i öppningen i allén kan man troligen skymta gaveln på vagnsverkstaden. På bilden syns också ett långt spår som går ganska rakt ner i bild med flera tomma godsvagnar, parallelt med motorvagnsstallet.

Bilder på Jönköping Östra

Här hittar du alla fotografier vi idag har tillgängliga på Jönköping Östra.

Samling Göran Sanden

Vykort på Jönköping Östra Station


Fortsätt till: Rosendala