Jönköping Östra Station

Jönköping Östra, eller bara Östra, var JGJs huvudstation . Där fanns lokstall, snickeri/vagnverkstad, ett större godsmagasin och från 1925 också ett motorvagnsstall. Idag täcks hela området av ED gymnasiet men en bit in på 80-talet lär det ha funnits några rester av en plattformskant kvar på platsen. Stationshuset stod kvar in på 60-talet som måleriverkstad och lokstallet användes efter 1935 som garage.

Samling Huskvarna Hembygdsförening

Bilder på Jönköping Östra

Här hittar du alla fotografier vi idag har tillgängliga på Jönköping Östra.

Samling Göran Sanden

Vykort på Jönköping Östra Station


Fortsätt till: Rosendala