Lastplatser

Nedan finns en lista över de olika lastplatser som vi har identifierat som aktiva vid JGJ.

  1. Jönköping Strand (omlastning till SJ)
  2. Sanna (Tegelbruk)
  3. Rosendala Brygga (omlastning till båt)
  4. Huskvarna AB (fabrik)
  5. Kaxholmens grusgrop
  6. Linnerhultet (Linjelastplats norr om Siringe)
  7. Brötjemarks grusgrop
  8. Förnäs Grusgrop
  9. Hultrum/Kieryds grusgrop

6 – Linnerhultet

Linnerhultets stenbrott, mannen på bilden påstås ha kallats ”Evig Vila”.
Kan det vara innehavaren Anders Svensson? Samling Anders Östlund

Norr om Siringe, vid Linnerhultet, låg ett stenbrott som arrenderades och drevs av Anders Svensson som utöver stenbrottet hade jordbruk, tegelbruk och även tjänstgjorde som fjärdingsman i socknen. Enligt en notis i JP öppnade stenbrottet 1899 och levererade sten till ”socklar, kvar och slipstenar”, enligt uppgift var kvaliteten inte god nog för slipsten. Möjligen levererades sten till ugnarna på Norrahammars bruk, sådan sten togs även från ett stenbrott vid Ölmstad.

Lastplatsen saknade stickspår, morgontåget mot Vireda hade med en tomvagn som kopplades av och lämnades på linjen vid stenbrottet. Vagnen lastades och när det var klart så rullades vagnen för egen maskin ner för backen till Siringe station med en medföljande bromsare. Det var en bra utförsbacke så den tunglastade vagnen kunde troligen få upp god fart.


Tillbaka till sidan om JGJ Stationer