JGJ film

Via Jönköpings Lokal TV så har vi fått en digitaliserad version av Rolf von Otters film som vi fått lov att lägga upp här på sidan!

JGJ Filmen (delad på två delar)

Rolf von Otters film om JGJ, första delen
Rolf von OTters film om JGJ, andra delen

Filmerna får användas endast för privat, ej-kommersiellt bruk, all annan användning behöver tillstånd av Rolf Von Otter. Endast länkning till denna sidan är tillåten, filmerna får inte läggas upp och delas på annan server eller annan form av delningstjänst.

The videos on this page are only shared for private non-commercial use. Any other use require approval from the originator (Rolf von Otter). Links to this page are allowed, the videos may not be shared on other server or other means of file sharing.