JGJ.005-007

Samling Huskvarna Hembygdsförening

I vintergatans ände, sett åt söder, ligger JGJs stationshus vid Jönköping Östra.