Alla stationer har nu egen sida!

Nu har det äntligen hänt lite på sidan, de fem sista stationerna har nu fått egna sidor med några bilder på var sida. Misströsta inte om de är få på vissa stationer, vi har massor med bilder som kommer läggas upp längre fram.

Arbetet går vidare mot att få upp hela strukturen på sidan, så nu jobbar vi vidare med sidor om JGJs lok och vagnar. Vi jobbar vidare på samma sätt där, vi skapar sidorna och lägger upp några av de bilder vi har. Därefter jobbar vi vidare med fler sidor.

När vi har fått upp den tänkta strukturen på sidan så kommer vi fylla på med framförallt fler bilder, men även med text och annat intressant som vi hittar eller redan har.

/JGJ-gruppen