Följ JGJ på Google Maps!

Anders Lind har gjort ett mycket intressant arbete på Google Maps, hela JGJs sträckning är inritad på en karta med stationer och hållplatser markerade utmed linjen! Länken finns upplagd under rubriken ”Bana” på sidan men här nedan kommer en genväg:

Följ JGJ på Google Maps! (OBS! Ett Google-konto krävs för att se kartan)

När du kikar, passa på att sända en tacksamhetens tanke till Anders som lagt ner jobbet. Kartan kommer förhoppningsvis att kompletteras och byggas vidare på framöver. Ett interaktivt och mycket spännande sätt att utforska JGJ både hemma på datorn eller ute i verkligheten med en mobil som hjälpmedel för att hitta rätt platser där JGJ har gått.

En sista sak, om du börjar följa JGJ, tänk på att stationshus m.m. är privatbostäder så visa respekt för de som bor där även om du är nyfiken på lämningar efter JGJ.

/JGJ-gruppen