JGJ-008.001

Tåg från Östra på ingång till Ingerydsdalens hållplats. Ur Ölmstads hembygdsförenings årsskrift 1999. Fotograf Mandorf Andersson.

Sista sommaren med ”Trådrullatåget”. Eftermiddagståget efter lok nr 9 från Jönköping Östra till Vireda på ingående till Ingerydsdalens hållplats. Fotot taget av Mandorf Andersson sommaren 1935. Det är hans fru, Lisa Andersson, bördig från Anneberg, som står närmast kameran. Övriga från vänster: Arne och Uno Arnsvik (fotografens söner), Göran Lagervall, en skymd (okänd), Karin Lagervall-Johansson, Tage och Rune Berglund, Jenny Gustafsson, Karolina Andersson (Lisas mor) samt sittande Dagmar Lagervall-Björk. Lägg märke till den tidstypiska packningen av resebagaget, påpekar Nils Lagervall, som levererat fotot.

Ur Ölmstads hembygdsförenings årsskrift 1999.