JGJ-011.010

Foto Familjen Söderström

Familjen Söderström samlade utanför stationen för fotografering. För den järnvägsintresserade så kan JGJs växelomläggare detaljstuderas.