JGJ-011.006

Foto Familjen Söderström

Hundpromenad utmed spåret i riktning mot Bunn. I fonden skymtar banken över sjön Bunn med bron skönjbar åt höger.