JGJ-011.015

Foto Familjen Söderström

JGJ No vagn lastad med trälast, i fonden skymtar troligen(?) jänvägsbanken över Bunn.