JGJ.005-057

Linjen går utmed Mjölkafållan upp mot stationen vid fabriksområdet.
Samling Huskvarna Hembygdsförening

Samling Huskvarna Hembygdsförening