JGJ.005-057

Vykort. Samling Huskvarna Hembygdsförening

Linjen utmed Mjölkafållan upp mot stationen vid fabriksområdet i Huskvarna.