JGJ.005-068

Samling Huskvarna Hembygdsförening

Flygbild som visar nästan hela sträckan mellan Rosendala (vid bryggan ut i vattnet) till Huskvarna, snett till vänster nedanför fotografen. Spåret mot Vireda går ut mot norr i högra bildkanten.