JGJ.005-065

Samling Huskvarna Hembygdsförening

Tåg på hållplatsen Huskvarna stad eller ”union” som den också kallades, här framgår tydligt varför.