JGJ.005-064

Samling Huskvarna Hembygdsförening

Tåg på hållplatsen Huskvarna stad eller ”union” som den också kallades. Från anteckning på en annan kopia anges årtalet vara 1921.