JGJ.005-063

Samling Huskvarna Hembygdsförening

Lok Nr 7 med personvagn Co11 i väntan på avgång från Huskvarna stad. Rundgångsspåret var placerat strax innan stationen, södra växeln i rundgångsspåret syns strax bakom vagnen.