JGJ.005-062

Samling Huskvarna Hembygdsförening

Spåren till höger i bild är utfarten från Rosendala, spåret till vänster går vidare mot Vireda, högra spåret upp mot Huskvarna station.