JGJ.005-108

Spåret i förgrunden är (troligen) stickspåret på Huskvarna station som användes för att zick-zacka tåget upp till övre delen av Huskvarnas fabriksområde.
Samling Huskvarna Hembygdsförening

Samling Huskvarna Hembygdsförening