JGJ.005-107

Banan genom bebyggelsen vid Sanna i Vättersnäs. Samling Huskvarna Hembygdsförening

Samling Huskvarna Hembygdsförening