JGJ.005-105

Roddträning på HUskvarnaån, i bakgrunden tegelfabirken och man kan ana banvallen utmed vattnet.
Samling Huskvarna Hembygdsförening

Samling Huskvarna Hembygdsförening