JGJ.005-016

Samling Huskvarna Hembygdsförening

Linjen strax efter den har passerat ”Valvet” å väg mot Rosendala, troligen fotograferat uppifrån ”Lustigkulle”.