JGJ.002-025

Lok 9. Samling Anders Östlund

Leveransfoto när lok 9 anlände till JGJ år 1915. Bilden är tagen på vändskivan öster om lokstallet, i bakgrunden ser man SJs järnvägsbank. Nere till höger sticker en spårstump fram mot vändskivegropen, det är troligen spåret ut till snickeriverkstaden som låg utmed vägen.