JGJ.005-012

Samling Huskvarna Hembygdsförening

Lok nr 8 på Jönköping Östra med vagn Co3″. Lokförare Karl-Fredrik Larsson, eldare Gustav Englund samt hans fru gör sig klara för avfärd.