JGJ.005-019

Vykort. Samling Huskvarna Hembygdsförening

Bron vid Oset, infart till Rosendala Station. I bakgrunden Rosendala brygga med lastfartyg.