JGJ.005-029

Samling Huskvarna Hembygdsförening

Rosendala station med persontåg från Östra på väg in. På spåret bredvid syns en dressin.