JGJ.005-116

Samling Huskvarna Hembygdsförening

JGJ linje mot Vireda syns till höger som ett mörkt streck genom åkrarna.
Samling Huskvarna Hembygdsförening