JGJ.006_002

Samling Skärstads Hembygdsförening

Axel Brovall på Lok Nr 7 med tåg bestående av tvåaxlad godsvagn IKN, personvagn samt finka vid Drättinge.
Samling Skärstads Hembygdsförening