Arbetet fortskrider – lite ny taktik

Jag arbetar lite med JGJ.se varje månad, men det blir ofta för lite för att det ska bli något som kan kallas för en uppdatering av sidan. Ambitionen vad hög men för att hålla igång en sida som är intressant så händer det för lite.

Nu fokuserar vi istället på att lägga upp alla de bilder vi har och sen sköter vi uppdateringarna on-line istället. Då öppnar sidan mer komplett och sen uppdateras informationen efter hand istället för att vi bygger kompletta sidor om allt vi har tänkt.

Förhoppningen är att detta ska öka intresset för sidan och kanske att det strömmar in lite information från de som läser som vi kan jobba in på sidan. Redan idag finns ett stort antal bilder uppladdade, vi kommer lägga ut dessa först och öppna alla kategorier där de passar in. Sen fyller vi på från bildförrådet efter hand.

Jag planerar att ha allt uppdaterat under hösten. Det är många bilder som ska formateras och skrivas in i vår liggare över publicerade bilder.

/Anders, JGJ-gruppen